Om studien

U-BIRTH är en uppföljningsstudie av UPPSAT (barn vid 6- och 11-års ålder) och BASIC (barn vid 18 månader, samt 6 år), med fokus på maternell psykisk hälsa och utveckling av barnet.

Syftet med U-BIRTH-studien är att ge en fördjupad förståelse för hur exponering för faktorer som peripartumdepression under foster- och spädbarnslivet, interagerar med psykosociala och genetiska faktorer vid utformningen av barns kliniska utvecklingsfenotyper.

Cirka 60% av BASIC och 30% av UPPSAT-mödrarna ingår i uppföljningen via webbaserade frågeformulär, vilket medför att vi förväntar oss att inkludera 2800 mamma-barn par från BASIC-studien och 800 par i UPPSAT-studien. Hittills har cirka 65% av dessa redan rekryterats. En epigenom-omfattande föreningsstudie (EWAS) bland barn med psyko-emotionella problem och kontroller genomförs.

TEAM

Alkistis Skalkidou

Professor i Obstetrik och Gynekologi, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet och Specialistläkare, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset

Theodora Kunovac Kallak

Forskare, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

NAME

TITLE

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

© 2019 by U-BIRTH. Proudly created with Wix.com