top of page

Om studien

U-BIRTH är en uppföljningsstudie av UPPSAT (barn vid 6- och 11-års ålder) och BASIC (barn vid 18 månader, 6 år samt 11 år), med fokus på maternell psykisk hälsa och utveckling av barnet.

Syftet med U-BIRTH-studien är att ge en fördjupad förståelse för hur exponering för faktorer som peripartumdepression under foster- och spädbarnslivet, interagerar med psykosociala och genetiska faktorer vid utformningen av barns kliniska utvecklingsfenotyper.

Cirka 60% av BASIC och 30% av UPPSAT-mödrarna ingår i uppföljningen via webbaserade frågeformulär, vilket medför att vi förväntar oss att inkludera 2800 mamma-barn par från BASIC-studien och 800 par i UPPSAT-studien. Hittills har cirka 65% av dessa redan rekryterats. En epigenom-omfattande föreningsstudie (EWAS) bland barn med psyko-emotionella problem och kontroller genomförs.

TEAM

Skalkidou.jpg

Alkistis Skalkidou

Professor i Obstetrik och Gynekologi, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet och Specialistläkare, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset

Kunovac+Kallak.jpg

Theodora Kunovac Kallak

Forskare, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

bottom of page