top of page

Resultat

Här kan du läsa om vad studien har åstadkommit så här långt.

Stock Charts in the Newspaper

Abstract

Här hittar du abstract från artiklar som blivit publicerade

Newspapers

Populärvetenskapligt

Här hittar du sammanfattningar på svenska

Adult Students

Kommande studier

Här kan du läsa om kommande studier

bottom of page